Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Quảng Ninh

images

Thông báo tuyển bác sĩ

Thông báo tuyển bác sĩ *****           Được sự đồng ý của Sở Y tế Quảng Ninh, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản có nhu cầu tuyển dụng lao động với 05...